A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Hring

Ngày 30 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã làm với với Đảng ủy xã Đăk Hring để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, Quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2023 đến nay, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Lập – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQVN huyện, cùng lãnh đạo một số cơ quan đơn vị huyện.

Đồng chí Nguyễn Thi Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc 

Xã Đăk Hring có 09 thôn, trong đó 06 thôn với 56,8% dân số là người DTTS, Đảng bộ xã có 15 chi bộ trực thuộc với 208 đảng viên. Trong các năm 2021, 2022 Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phát huy vai trò lãnh đạo, trong những năm qua, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 6,5%, đời sống của Nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn, hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nhất là năm 2021 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đến nay tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn đạt 3.404,1 ha, đạt 91,34% Nghị quyết. Trong đó, diện tích cây lâu năm là 3.315,8 ha và diện tích cây hàng năm là 83,3 ha. Tổng đàn gia súc trên địa bàn là 1.624 con 19.563 con gia cầm, diện tích nuôi trồng thủy sản là 16 ha. Triển khai đề án OCOP mỗi xã một sản phẩm, trên địa bàn xã có 02 sản phẩm được UBND tỉnh được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3 sao. Trong năm 2023, tiếp tục chỉ đạo rà soát, đăng ký các ý tưởng/sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP. 

Công nghiệp, thương mại, dịch vụ có những bước chuyển biến tích cực, góp phần ổn định sản xuất, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, hiện có 01 Nông trường cao su đóng chân, 02 Hợp tác xã thương mại dịch vụ Cựu quân nhân và HTX Bắc Tây nguyên Farm, 04 doanh nghiệp tư nhân sản xuất, hoạt động tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm ổn định cho một bộ phận lớn lao động nông thôn của địa phương. Về hạ tầng, giao thông thủy lợi, Đảng ủy tập trung lãnh đạo UBND xã triển khai thực hiện đầu tư bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn được huyện cho chủ trương, xây dựng mới 02 nhà rông văn hóa, nâng cấp, sửa chữa điểm trường thôn Kon Proh Tu Ria, trụ sở xã, chợ trung tâm xã, vận động Nhân dân nạo vét kênh mương thủy lợi, quản lý công tác trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch. Hiện tại trên địa bàn xã đang triển khai thực hiện 17 chương trình, dự án thuộc 03 Chương trình MTQG cụ thể, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐB DTTS gồm 08 chương trình, dự án. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 05 công trình, dự án và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, gồm 04 chương trình, dự án.

Tổng thu ngân sách xã đến 31/3/2023 là 1.398.985.533 đồng, đạt 29,65% Nghị quyết. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, chương trình xây dựng Nông thôn mới duy trì và phát huy giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới đã đạt, xã đã đề nghị huyện công nhận thôn NTM kiểu mẫu đối với thôn Tân Lập B và thôn NTM vùng đồng bào DTTS đối với thôn Kon Mong. Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, UB MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ thôn tổ chức triển khai xây dựng, duy trì các mô hình của Cuộc vận động. Lựa chọn xây dựng mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn để triển khai thực hiện. Từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận và Hội LHPN xã thành lập 01 Tổ liên kết chăn nuôi heo sọc dưa tại thôn Đăk Kang Yốp với 08 hộ tham gia. Đoàn Thanh niên xã phối hợp triển khai, xây dựng mô hình chăn nuôi dê tại thôn Đăk Kang Yốp; Hội Nông dân triển khai mô hình bể thu gom rác thải hộ gia đình tại thôn Kon Mong; Hội Cựu Chiến binh triển khai xây dựng mô hình hộ gia đình “Trồng cây mắc ca, cây ăn quả” tại thôn Tu Ria Pêng.

Chất lượng giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực, duy trì phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 100%, phổ cập giáo dục THCS đạt chuẩn phổ cập ở mức độ 2, 04/4 trường đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đạt 75,2%, đạt 100,3% Nghị quyết. Công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được đảm bảo, các chính sách về BHYT, BHXH, BHXH tự nguyện được đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân biết, tham gia. Tỷ lệ người dân tham gia BHXH hiện nay đạt 29,07%, tham gia BHYT đạt 93%. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn xã đạt 25%, đạt 99,21% Nghị quyết. Tổng dư nợ tín chấp ngân hàng CSXH huyện trên địa bàn xã là 65.834.790.000 đồng, từ đầu năm 2023 đến nay, đã bình xét, giải ngân 8.113 triệu đồng cho các hộ có nhu cầu vay đầu tư phát triển kinh tế, sửa chữa, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm, cho con em đi học, các hộ được vay vốn sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn và trả nợ đúng thời hạn.

Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của các cấp, tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giám sát thường xuyên việc thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy xã đã lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Hội Nông dân xã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy xã cũng đã đề xuất kiến nghị một số nội dung như: Xem xét cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch Nhà văn hóa Thôn Tân Lập B để UBND xã Đăk Hring có kế hoạch đầu tư, xây dựng. Hướng dẫn cụ thể về triển khai thực hiện đối với Tiểu dự án 2 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thu hút đầu tư vùng ĐBDTTS&MN và dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước, đầu tư giải quyết tình trạng không có đất sản xuất của các hộ DTTS trên địa bàn. Hiện nay, việc triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo trên địa bàn xã Đăk Hring đã được cấp trên phân bổ vốn và hướng dẫn, tuy nhiên chưa có định mức chi cụ thể của các Chương trình theo Dự án 2, 3 và Dự án 4 xã Đăk Hring đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có hướng dẫn cụ thể.

Sau khi lãnh đạo các cơ quan đơn vị huyệnlãnh đạo UBND huyện, thường trực HĐND huyện thảo luận làm rõ một số kiến nghị của xã Đăk Hring. Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc, trong đó chỉ đạo Đảng ủy xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế đề ra trong năm 2023, vận động Nhân dân tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sử dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Phát huy thế mạnh sản phẩm Ocop, sản phẩm đặc trưng của xã. Chú trọng phát triển, mở rộng các hợp tác xã, tổ hợp tác, tập hợp nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chăm sóc và có phương án trồng dặm đối với các diện tích rừng trồng năm 2021, 2022, tiếp tục rà soát đảm bảo diện tích rừng trồng năm 2023. Thực hiện tốt kế hoạch giữ vững phổ cập giáo dục ở các bậc học, Trường đạt chuẩn Quốc gia; triển khai giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh người DTTS, chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, duy trì, nâng cao tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về dân số và kế hoạch hóa gia đình; vận động Nhân dân tham gia BHYT, BHXH. Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững. Chú trọng thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 26/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác tuần tra, truy quét, quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách dân tộc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND xã, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH xã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết vận động tập hợp quần chúng,  vận động, thu hút đoàn viên, hội viên vào sinh hoạt hội, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban công tác Mặt trận.                                                         

 


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan