Báo cáo: Về xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông sản trong bối cảnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quy trình, thủ tục xây dựng các dự án phát triển KT-XH(phần III)
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quy trình, thủ tục xây dựng các dự án phát triển KT-XH (phần II)
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Quy trình, thủ tục xây dựng các dự án phát triển KT-XH
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định: V/v phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2020
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định: V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định: V/v phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2018
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >