STT Tên Tải về
1 Họp triển khai các nội dung liên quan đến tổ chức Hội nghị liên kết “4 Nhà” và Phiên chợ Nông nghiệp sạch trên địa bàn huyện gắn với ngày Doanh nhân Việt Nam
2 Dự làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND
3 Dự họp phiên thường kỳ UBND huyện tháng 9/2022
4 Họp giải quyết những vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện
5 Dự Phiên họp trực tuyến của Chính phủ và UBND tỉnh với các địa phương tháng 9 năm 2022
6 Họp kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của các UBND xã trên địa bàn huyện
7 Họp triển khai các nội dung liên quan đến tổ chức Hội nghị liên kết 4 nhà và Phiên chợ Nông sản sạch trên địa bàn huyện găn với Ngày doanh nhân Việt Nam
8 Dự làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh
9 Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022
10 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
11 Dự làm việc thông qua biên bản kiểm tra kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022
12 Dự Lễ khai mạc và bế mạc Hội thi Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022
13 phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương
14 Tham dự giới thiệu ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý tiền lương tại huyện Đăk Hà
15 Về trao tặng cồng chiêng cho các thôn dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà năm 2022
16 Họp Phiên thường kỳ UBND huyện tháng 8 năm 2022
17 Họp các ngành để giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại thôn Đăk Rơ Wang,xã Đăk Pxi (Lần 2)
18 GIẤY MỜI Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19 GIẤY MỜI Họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Bồi thường-Giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà
20 GIẤY MỜI Họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023
21 GIẤY MỜI Họp các ngành để giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại thôn Đăk Rơ Wang xã Đăk Pxi
22 GIẤY MỜI Họp Ban Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà năm 2022
23 GIẤY MỜI Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022trực tuyến với địa phương
24 GIẤY MỜI Dự họp Phiên thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 7/2022