Thông tin nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão Noru trên địa bàn huyện Đăk Hà (đến 16 giờ ngày 27 tháng 9)
Thông tin nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão Noru trên địa bàn huyện Đăk Hà (đến 16 giờ ngày 27 tháng 9)
Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và những diễn biến khó lường của cơn bão Noru (bão số 4), giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công các thành ...
Đọc thêm
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão Naru tại các địa phương
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão Naru tại các địa phương
Chiều ngày 27/9, đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống lũ bão, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn huyện.
Đọc thêm
Tập trung ứng phó với bão Noru, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn huyện
Tập trung ứng phó với bão Noru, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trên địa bàn huyện
Để chủ động phòng chống, tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lớn trên địa bàn huyện hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, công trình xây dựng, máy móc thiết bị, tài sản do ảnh hưởng của mưa bão gây ra trên địa bàn huyện, ngày ...
Đọc thêm
Thực hiện hiệu quả nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện hiệu quả nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn huyện Đăk Hà đã phát huy hiệu quả,  giúp nhiều hộ ...
Đọc thêm