Đăk Hà – Duy trì 04  làng phụ nữ DTTS Nông thôn mới
Đăk Hà – Duy trì 04 làng phụ nữ DTTS Nông thôn mới
Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN huyện Đăk Hà đã thành lập và duy trì 4 làng phụ nữ DTTS Nông thôn mới tại các xã Ngọc Wang, xã Đăk Hring, xã Đăk Ngọk và xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.Tham ...
Đọc thêm
Khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng xã Đăk Ui và Ngọc Wang đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022
Khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng xã Đăk Ui và Ngọc Wang đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022
 Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã làm việc với các xã Đăk Ui và Ngọc Wang để nắm bắt kết quả và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2022 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.  Trong đó, BCĐ xây dựng NTM ...
Đọc thêm