Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới
Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới
Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới, huyện Đăk Hà đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới tại xã Ngọc Réo và xã Đăk Pxy.
Đọc thêm