Phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 01/6, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Lập - UVBTVHU, phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Nguyễn Thi Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng ...
Đọc thêm
Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Để đảm bảo môi trường học tập, phát triển toàn diện của trẻ em trong dịp nghỉ hè năm nay, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Đăk Hà đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng chống tai nạn ...
Đọc thêm
Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Hring
Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Hring
Ngày 30 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã làm với với Đảng ủy xã Đăk Hring để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, Quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu ...
Đọc thêm