Huyện Đăk Hà thực hiện hiệu quả chính sách dân số
Huyện Đăk Hà thực hiện hiệu quả chính sách dân số
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, huyện Đăk Hà đã chủ động rà soát và thẩm định danh sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các ...
Đọc thêm