Phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 01/6, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp giải trình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Văn Lập - UVBTVHU, phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Nguyễn Thi Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng ...
Đọc thêm
Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Hring
Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Hring
Ngày 30 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã làm với với Đảng ủy xã Đăk Hring để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, Quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu ...
Đọc thêm
Đăk Hà đưa nghị quyết vào cuộc sống
Đăk Hà đưa nghị quyết vào cuộc sống
Thời gian qua, Huyện ủy Đăk Hà đã bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, xây dựng và triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Qua công tác triển khai, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ...
Đọc thêm
Kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Đăk Hà
Kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Đăk Hà
      Có thể khẳng định rằng, qua 02 năm triển khai thực hiện đã giúp cán bộ, đảng viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn có nhận thức đầy đủ hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định hướng, giáo dục ...
Đọc thêm