CÔNG TY CÀ PHÊ 731
  Giám đốc:  PHẠM VĂN THĂNG Điện thoại/Fax:  02603822122 / 02603822010 Địa chỉ trụ sở:  Số 35, đường Quang Trung - thị trấn Đắk Hà - huyện Đăk Hà - Kon Tum Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Đọc thêm