GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK LA
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK LA
  Xã ĐăkLa nằm ở phía nam huyện ĐăkHà và phía bắc thành phố Kon Tum, nằm dọc theo quốc lộ 14, có 5.013,14 ha đất tự nhiên, trong đó: Diện tích gieo trồng hàng năm là: 4.260ha. Cây lúa cả năm 1.039,91ha. Cây lâu năm khác là 3.220,09. Trong đó: Cây ...
Đọc thêm