A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu qủa từ chương trình cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Trong năm 2022 và năm 2023 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Hà đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện hỗ trợ 269 hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo cư trú ở các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vay vốn với số tiền hơn 10 tỷ đồng. 

Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, an cư, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Với định mức không vượt quá 40 triệu đồng/hộ, thời hạn cho vay tối đa là 15 năm, trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc, lãi suất cho vay 3%/năm, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định 28 đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, an cư, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan