1. Thông tin về các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã và lãnh đạo xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Mail công vụ

Ghi chú

01

Ông Nguyễn Văn Chiến

HUV-Bí thư Đảng ủy xã

0983.576.233

chiennv.dakha@kontum.gov.vn

 

02

Trần Đức Trọng

PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

0905387068

tdtrong.dakha@kontum.gov.vn

 

03

Nguyễn Thái Lâm

PBT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

0978570123

ntlam.dakha@kontum.gov.vn

 

04

Trịnh Văn Hân

Phó Chủ tịch UBND xã

0399426684

tvhan.dakha@kontum.gov.vn

 

05

Nguyễn Tiến Hà

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0977413208

hant.dakha@kontum.gov.vn

 

06

Nguyễn Đình Lĩnh

Phó Chủ tịch UBND xã

0987779577

ndlinh.dakha@kontum.gov.vn

 

 

Nguyễn Thị Hằng

Phó Chủ tịch HĐND xã

0984715429

nthang.dakha@kontum.gov.vn

 

07

Trần Văn Tám

Trưởng Công an xã

0869361777

 

 

    2. Giới thiệu về địa phương:

Xã Hà Mòn được thành lập ngày 01 tháng 02 năm 1985, địa hình trải rộng với diện tích 3805,04ha có vị trí địa lý: Phía đông: giáp xã Ngọc Wang, xã Đăk La; Phía tây: giáp huyện Sa Thầy (lòng hồ thủ điện Plei Krông); Phía nam: giáp xã Kroong (thành phố Kon Tum); Phía bắc: giáp thị trấn Đăk Hà, xã Đăk Mar. Địa bàn xã có Quốc lộ 14 và TL 671 chạy qua với chiều dài hơn 6 km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa.

Tổng diện tích tự nhiên: 3805,48ha; Trong đó: đất thổ cư 85,02ha, đất phi nông nghiệp: 1299,11ha, đất nông nghiệp 2505,37ha, đất chưa sử dụng 1,0 ha. Chủ yếu là đất đỏ ba-zan, đất pha cát phù hợp với các cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, bời lời,... Ngoài ra địa bàn xã có gần 1.000 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Plei Krông và 9 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản.

Tổng số hộ trên địa bàn xã: 1.253 hộ với 5.141 khẩu. Tổng số người trong độ tuổi lao động: 3.145 người, trong đó: hoạt động lĩnh vực nông nghiệp: 2.196 người; Công – Thương nghiệp – Dịch vụ: 180 người; Ngành nghề khác: 208 người. Nguồn nhân lực dồi dào với con người từ nhiều vùng, miền đến cư trú làm ăn có tinh thần cần cù, chịu khó, đoàn kết với ý chí quyết tâm xây dựng quê hương mới giàu đẹp. Cơ sở hạ tầng của xã cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã: 57,3 triệu đồng/người/năm.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định; đã xây dựng lực lượng công an xã, thôn trong sạch, vững mạnh; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được thực hiện tốt, phát huy hiệu quả.