GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ HÀ MÒN
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ HÀ MÒN
  1. Đặc điểm tự nhiên: Xã Hà Mòn được thành lập ngày 01 tháng 02 năm 1985, địa hình trải rộng với diện tích 3805,04ha có vị trí địa lý: Phía đông: giáp xã Ngọc Wang, xã Đăk La; Phía tây: giáp huyện Sa Thầy (lòng hồ thủ điện Plei Krông); Phía ...
Đọc thêm