A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết quả Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 19/5/2023, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có 29/35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, do Đồng chí Phạm Văn Lập - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. 

Đến dự Kỳ họp có Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án xây dựng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện đến dự và đưa tin.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết 

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 05 nghị quyết để điều chỉnh một số nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2023 và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành, cụ thể: (1) Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND huyện về về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện ĐăkHà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. (2) Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND huyện về phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (đợt 2). (3) Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND huyện về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn phân cấp Ngân sách huyện năm 2023 (đợt 2). (4) Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 nguồn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà. (5) Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2023.

Phát biểu bế mạc, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâncác đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất bổ sung vào Nghị quyết về phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (đợt 2) theo đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và được biểu quyết thống nhất của 29/29 đại biểu dự họp) đối với Công trình: Nâng cấp điểm trường tiểu học thôn 10 đạt chuẩn trên địa bàn xã Đăk La để kịp thời sửa chữa trong dịp học sinh nghỉ hè, đảm bảo tiến độ để phục vụ cho khai giảng năm học mới.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và địa phương rà soát kỹ các nội dung Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh khi cần thiết, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia cần đảm bảo đúng quy định, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các địa phương chậm tham mưu, tổng hợp các nội dung để Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện xem xét cho chủ trương thực hiện.

3. Sau kỳ họp lần này, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

         4. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các Nghị quyết để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.


Tin liên quan