GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK MAR
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK MAR
  Đăk Mar là một trong những xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với  lợi thế về địa hình trong việc sản xuất cây công nghiệp như cà phê, cao su,... đồng thời có diện tích rừng đặc dụng Đăk Uy khoảng 690 ha; vậy nên Đăk Mar có vùng địa hình ...
Đọc thêm