GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK UI
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK UI
  Đăk Ui là một xã miền núi, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ nơi đây là vùng căn cứ Cách Mạng, địa bàn có vị trí quân sự quan trọng, giữ vai trò cửa ngõ phía Bắc thị xã Kon Tum, làm bàn đạp để đánh ra các vùng Đắk Tô - Tân ...
Đọc thêm