GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK LONG
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ ĐĂK LONG
  Xã Đăk Long được thành lập trên cơ sở tách từ xã Đăk Hring và Đăk Pxi theo Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 02 xã thuộc huyện Đăk Hà, 03 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng ...
Đọc thêm