A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện chính sách phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Năm 2023, huyện Đăk Hà được giao chỉ tiêu 18,3% tỷ lệ bao phủ BHXH trên lực lượng lao động, tỷ lệ bao phủ BHYT trên dân số trung bình đạt 97,05% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động đạt 10,40%.

Để đạt được chỉ tiêu đã đề ra huyện Đăk Hà tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc thuộc đơn vị, địa phương quản lý, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN góp phần tăng tỷ lệ người tham gia, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu. 

Tuyên truyền thực hiện chính sách phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại cơ sở 

Tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng nội dung Thông báo số 55/TB-UBND ngày 11/4/2023, Kết luận của đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với các cơ quan về việc triển khai thực hiện Thông báo số 113- TB/UBKTTU. Liên đoàn Lao động huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong công chức, viên chức và người lao động; kịp thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động khi tham gia. Phối hợp với Cơ quan BHXH huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tham gia các hoạt động kiểm tra liên ngành trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn phối hợp với BHXH huyện thực hiện hiệu quả các Quy chế, Kế hoạch, Chương trình phối hợp trong việc tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; vận động hội viên tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để góp phần thực hiện mục tiêu BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân; huy động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan