Quyết định: Về việc chỉ định thầu gói thầu kiểm tra nghiệm thu sản phẩm dự án:Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Tổng hợp số liệu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Tình hình khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp -đô thị và dịch vụ quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: Tình hình đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo: giải trình và điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Báo cáo tiến độ kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: San nền xây dựng khu dân cư thuộc dự án quy hoạch bố trí dân cư xã Đăk Hring
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán Dự án: Công trình phúc lợi trên địa bàn huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >