STT Tên Tải về
1 Quyết định: Về việc chỉ định thầu gói thầu kiểm tra nghiệm thu sản phẩm dự án:Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
2 Báo cáo: Tổng hợp số liệu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
3 Báo cáo: Tình hình khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp -đô thị và dịch vụ quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà
4 Báo cáo: Tình hình đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Đăk Hà
5 Báo cáo: giải trình và điều chỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
6 Báo cáo tiến độ kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
7 Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: San nền xây dựng khu dân cư thuộc dự án quy hoạch bố trí dân cư xã Đăk Hring
8 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán Dự án: Công trình phúc lợi trên địa bàn huyện Đăk Hà
9 Báo cáo: Kết quả chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư
10 Quyết định: Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
11 Quyết định: Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020
12 Quyết định: Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 (đợt 2) của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà
13 Báo cáo kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
14 Báo cáo: Hiệu quả đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đăk Hà (năm 2016-2019)
15 Báo cáo: Tổng thể việc thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện
16 Báo cáo: Tình hình đầu tư, hoạt động và công tác quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà
17 Báo cáo: Thông tin công trình, hạng mục công trình giao thông đầu tư xây dựng năm 2019 tại địa bàn huyện Đăk Hà
18 Báo cáo: Tình hình đầu tư, hoạt động và công tác quản lý các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Hà
19 Báo cáo: tóm tắt lại tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020
20 Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xây dựng đề xuất xây dựng các dự án đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình phát triển thủy sản bền vững
21 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường THCS Lương Thế Vinh; hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ và sửa chữa
22 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017