TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
2b. Phụ lục I-V kèm dự thảo NQ.xlsxThẩm tra dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024Tình hình thực hiện thu- chi ngân sách nhà nước năm 2023BCTT số 127/BC-BKTXHBCTT số 127/BC-BKTXHSTTTRÍCH YẾUFILE ĐÍNH KÈM(Click ...
Đọc thêm