1. Phó chủ tịch: Ông Phạm Văn Lập

2. Ủy viên: Ông U Ngar

3. Ủy viên: Bà Y Thọ