GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ NGỌC RÉO
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÃ NGỌC RÉO
  Xã Ngọk Réo được thành lập ngày 17/8/1981 theo Quyết định số 30/HĐBT, của Hội đồng bộ trưởng nay là Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở chia tách từ xã Đăk Cấm, xã ĐăkUi, thị xã Kon Tum tỉnh Gia Lai - Kon Tum; Phía đông giáp huyện Kon Rẫy, Phía tây ...
Đọc thêm