DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Bí thư Đảng ủy, CT HĐND: Bà Trần Thị Yến

          SĐT: 0935018279

       Email: yentt.dakha@kontum.gov.vn 

2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Nguyễn Văn Ca

          SĐT: 0971.039.559

       Email: nvca.dakha@kontum.gov.vn

3. PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND: Nguyễn Khắc Sỹ

       SĐT: 0935.029.759/ 02603.501.789

          Email: nksy.dakha@kontum.gov.vn

4. UVBTV, CT UBMTTQVN: Dương Thị Mỹ Xuân

       SĐT: 0388.622.759 / 02603501346

          Email: dtmxuan.dakha@kontum.gov.vn

5. UVBTV, Trưởng Công an: Lê Đình Lê

       SĐT: 0946.547.373

          Email:

6. ĐUV, PCT HĐND: Lường Thị Ninh

       SĐT: 0902.609.998

          Email: ltninh.dakha@kontum.gov.vn

7. ĐUV, PCT UBND: Võ Anh Tuấn

       SĐT: 0905.572.899/ 02603.505.689

          Email: vatuan.dakha@kontum.gov.vn

8. ĐUV, PCT UBND: Nguyễn Thị Bình

       SĐT: 0935.579.002

          Email: ntbinh.dakha@kontum.gov.vn

        

        GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA THỊ TRẤN

       Thị trấn Đăk Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của huyện; nằm trên trục quốc lộ 14, cách thành phố Kon Tum khoảng 20 km về phía Nam và cách thị trấn Đăk Tô 20 km về phía Tây Bắc. Phía Đông giáp xã Đăk Ngọk; phía Tây và phía Nam giáp xã Hà Mòn; phía Bắc giáp xã Đăk Mar; một phần phía Tây Bắc giáp hồ thuỷ điện Plei – Krông; Thị trấn Đăk Hà được thành lập ngày 24/3/1994 theo Nghị định 26-CP, của Chính phủ, tổng diện tích tự nhiên 2.560,91 ha, với 9.957 nhân khẩu, là địa bàn hội tụ của nhiều dân tộc anh em, từ đó có nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Đến nay, sau khi chia tách thành lập mới xã ĐăkNgọk (Theo Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ) diện tích tự nhiên của thị trấn là 1547,42 ha (Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 1031.88 ha, Nhóm đất phi nông nghiệp: 515,18ha; Nhóm đất chưa sử dụng: 0,36 ha), dân số hiện có 4.373 hộ, 18.302 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số có 193 hộ, 1027 khẩu, với 11 tổ dân phố và 01 thôn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ.

Tình hình kinh tế địa phương có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,8 triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng: 1.402,77 ha.Tổng đàn gia súc trên địa bàn thị trấn: 1.866 con. Tỷ lệ hộ nghèo là 128 hộ, chiếm 2,93%. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số hiện nay đạt 90,89%; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2022 đạt 90,29 %. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hàng năm  đạt 100%. Cùng với đó là sự phát triển của ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, công nghiệp chế biến, định hình cho thị trấn Đăk Hà phát triển sầm uất trong tương lai. Nhìn chung, kinh tế thị trấn tăng trưởng ổn định và bền vững; cơ cấu, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ và giảm dần ngành nông, lâm, thuỷ sản. Kết cấu hạ tầng từng bước được quan tâm đầu tư, công tác quản lý đô thị và bộ mặt đô thị thị trấn có nhiều đổi mới.

Công tác giáo dục được quan tâm phát triển, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, bổ sung nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội chung toàn huyện. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao được chú trọng và bước đầu phát triển rộng rãi, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tăng cường sức khoẻ trong quần chúng nhân dân. Các tổ dân phố, thôn đã có nhà văn hóa, khu luyện tập thể dục – thể thao. Thôn Long Loi đang được quy hoạch, xây dựng trở thành Làng du lịch cộng đồng, cùng với hồ thuỷ điện Plei – Krông sẽ là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài huyện đến tham quan và trải nghiệm.