CÔNG TY CÀ PHÊ ĐĂK UY
Giám đốc:  NGUYỄN CAO BIỀN Điện thoại/Fax:  02603922045-392201 / 02603922009 Địa chỉ trụ sở: Số 92, thôn Thống Nhất - xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà - Kon Tum  Email: dauy1.8gmail.com Văn phòng HĐND - UBND ...
Đọc thêm