CÔNG TY CÀ PHÊ 734
Giám đốc:  LÊ VĂN THÁI Điện thoại/Fax:  02603822353/02603822015 Địa chỉ trụ sở:  Thôn 3, xã Đắk Mar - huyện Đăk Hà - Kon Tum Email: vinacafe734@gmail.com Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Đọc thêm