Tiêu đề văn bản Công tác Thanh tra hành chính quý III/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quýIV/2023
Số hiệu 785/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan