Tiêu đề văn bản BC Công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023
Số hiệu 210/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Lĩnh vực PCTN Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm BC Công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện,
Mô tả ---

Văn bản liên quan