Tiêu đề văn bản Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng9năm 2023
Số hiệu 713/BC-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan