Tiêu đề văn bản BC công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Số hiệu 472/BC-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày ban hành 19/06/2023
Ngày hiệu lực 19/06/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm BC công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Mô tả

Văn bản liên quan