Tiêu đề văn bản Công tác phòng, chống tham nhũng9 tháng,phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Số hiệu 774/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan