Tiêu đề văn bản Báo cáo phòng chống tham nhũng Quý III phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023
Số hiệu 775/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/09/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan