Tiêu đề văn bản Báo cáo khiếu nại tố cáo 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Số hiệu 791/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực 19/09/2023 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan