A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động sản xuất lúa vụ đông xuân 2023 - 2024

Để chủ động sản xuất lúa nước vụ đông xuân theo khung thời vụ, huyện Đăk Hà đã hướng dẫn các địa phương bố trí cơ cấu giống và thời gian gieo trồng, quy hoạch vùng sản xuất tập trung và có phương án tưới tiêu hợp lý tạo mọi điều kiện phục vụ sản xuất.  

Theo đó huyện khuyến cáo nông dân sử dụng giống lúa phù hợp với điều kiện của địa phương, cho năng suất, chất lượng, chống chịu tốt với khô hạn và sâu bệnh như giống lúa HT1, RVT, ST24, ST25, Hương châu 6, BC15, Nhị ưu 838.

Nông dân tích cực xuống giống theo khung thời vụ 

Thời gian gieo mạ từ ngày 5 đến ngày 20/12/2022. Một số biện pháp cần lưu ý để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt trong vụ đông xuân như nông dân cần chủ động vệ sinh đồng ruộng, làm đất, kết hợp bón vôi bột với cày ải đất sớm để cắt nguồn lây lan sâu bệnh và chuột hại cho vụ mới. Tập trung tu sửa kênh mương đảm bảo khơi thông dòng chảy. Bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Đối với những chân ruộng cao không chủ động nước tưới, có khả năng thiếu nước vào cuối vụ nên gieo sạ sớm và bố trí các giống ngắn ngày có thời gian sinh trưởng ngắn như VND 95-20, IR 64 hoặc chuyển sang trồng một số cây trồng khác ít cần nước hơn để hạn chế tình trạng hạn hán. Chuyển đổi sang cây trồng khác trên đất lúa kém hiệu quả và khả năng thiếu nước phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác và có thị trường ổn định.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan