Tiêu đề văn bản Thông báo công khai kết luận thanh tra triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Wang
Số hiệu 109/TB-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký y dung
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan