Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994-24/3/2024)
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994-24/3/2024)
Sáng ngày 12 tháng 6 UBND huyện – UBMTTQVN huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đăk Hà đoàn kết, năng động, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình” gắn với sơ kết phong trào thi đua “Xây dựng ...
Đọc thêm