Các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Kon Tum
Các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Kon Tum
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1211/UBND-NNTN ngày 09 tháng 4 năm 2024 về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, tổng ...
Đọc thêm
Đăk Hà: Tăng thu nhập từ xen canh mắc ca
Đăk Hà: Tăng thu nhập từ xen canh mắc ca
Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đăk Hà đã mạnh dạn trồng xen cây mắc ca trong vườn cà phê. Hiện nay, một số diện tích đã cho thu hoạch với năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân.
Đọc thêm