TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
STTTRÍCH YẾUFILE ĐÍNH KÈM(Click vào file đính kèm để tải về)ICác Ban HĐND 1BC 47/BC-BPC Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk HàBáo cáoII Các văn bản của TT ...
Đọc thêm
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
2b. Phụ lục I-V kèm dự thảo NQ.xlsxThẩm tra dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024Tình hình thực hiện thu- chi ngân sách nhà nước năm 2023BCTT số 127/BC-BKTXHBCTT số 127/BC-BKTXHSTTTRÍCH YẾUFILE ĐÍNH KÈM(Click ...
Đọc thêm