A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

2b. Phụ lục I-V kèm dự thảo NQ.xlsxThẩm tra dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024Tình hình thực hiện thu- chi ngân sách nhà nước năm 2023BCTT số 127/BC-BKTXHBCTT số 127/BC-BKTXH

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

I

Các Ban HĐND

 

1

 BC số 140/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp giải trình lần thứ nhất

Báo cáo

2

 BC số 147/BC-BPC VV Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Báo cáo

3

 BC số 117/BC-BKTXH VV tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Báo cáo

4

 BC số 139/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

5

 BCsố 156/BC-BDT VV Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Báo cáo

6

 BC số 107/BC-BPC VV Kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà

Báo cáo

7

 BC BC số 120/BC-BKTXH VV Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024

Báo cáo

8

 BC BC số 121/BC-BKTXH VV tình hình thực hiện kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà

Báo cáo

9

 BC BC số 122/BC-BKTXH VV Tình hình thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND huyện được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền trong năm 2023

Báo cáo

10

 BCTT số 123/BC-BKTXH VV Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng -an ninh năm 2024

Báo cáo

11

 BCTT số 124/BC-BKTXH Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 5)

Báo cáo

12

 BCTT số 125/BC-BKTXH Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2024

Báo cáo

13

 BCTT số 127/BC-BKTXH Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà

Báo cáo

14

 BCTT số 128/BC-BKTXH VV Dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024

Báo cáo

15

 BCTT số 130/BC-BKTXH VV Tình hình thực hiện thu- chi ngân sách nhà nước năm 2023

Báo cáo

16

 BC số 132/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6; việc giải quyết nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6

Báo cáo

PL1

PL2

PL3

17

 BC số 133/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Đoàn Hội thẩm huyện về công tác tham gia xét xử các vụ án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

18

 BC số 134/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả công tác thi hành án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

19

 BC số 135/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

20

 BC số 136/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

21 

 BC số 137/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

22 BC số 138/BC-BPC VV BC Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Báo cáo
23 BC số 140/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp giải trình lần thứ nhấtBáo cáo
24 BC số 141/BC-BPC VV Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026Báo cáo
25 BC số 145/BC-BKTXH  VV Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
26 BC số 146/BC-BKTXH  VV kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ quốc hộiBáo cáo
27 BC số 152/BC-BDT VV Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 202 Báo cáo
28 BC số 153/BC-BDT VV Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyệnBáo cáo
29 BC số 154/BC-BPC VV Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026Báo cáo
30 BC số 155/BC-BPC VV Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024Báo cáo
31 BCTT số 157/BC-BDT Về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và kế hoạch năm 2024Báo cáo
32 BC số 158/BC-BDT VV Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Báo cáo
33 BC số 159/BC-BDT VV Thẩm tra báo cáo của UBND huyện về tình hình công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024Báo cáo
34 BC số 160/BC-BKTXH VV Về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk HàBáo cáo
35 BC số 162/BC-BPC Kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đăk HàBáo cáo
PL
36 BC số 165/BC-BDT Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo
37 BC số 167/BC-BPC VV Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà bầu, nhiệm kỳ 2021-2026Báo cáo
38 BC số 108/BC-BPC Kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiBáo cáo
39 BC số 126/BC-BKTXH VV Kết quả sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2023 và phương hướng sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk HàBáo cáo
40 BCTT số 129/BC-BKTXH VV Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2023Báo cáo

II

 Các văn bản của TT HĐND

 

1

 BC 112/BC-ĐGS Kết quả giám sát Chuyên đề về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, luân chuyển, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý

Báo cáo

2

 BC 118/BC-TTHĐND Kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo

3

 BC 119/BC-TTHĐND Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo

PL1

PL2

PL3

4

 BC 116/BC-TTHĐND Tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Báo cáo

PL03

PL01

 

5

 BC 149/BC-TTHĐND Kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộ

Báo cáo

Biểu

Biểu 2

6

 BC 150/BC-TTHĐND Công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Báo cáo

7

 BC 151/BC-TTHĐND Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI

Báo cáo

8

 KH Tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024

KH

9

 Tờ trình 13/TTr-TTHĐND Thành lập Đoàn giám sát Chuyên đề về thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của HĐND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Tờ trình

10 Tờ trình 14/TTr-TTHĐND V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026Tờ trình
11 Phụ lục kèm theo NQ 49PL

III

 Các văn bản UBND

 

1

 TT 215/TTr-UBND VV phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024

Tờ trình

2

 TT 214/TTr-UBND  Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà

Tờ trình

PL

3

 TT 211/TTr-UBND Về việc phân khai Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2024

Tờ trình

Biểu

4

 TT 212/TTr-UBND V/v xin phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2024

Tờ trình

5

 TT 218/TTr-UBND Về việc xin phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 5)

 

Tờ trình

PL

6

 TT 227/TTr-UBND Về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Hà

Tờ trình

7 TT 243/TTr-UBND Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk HàTờ trình
Biểu

8

 BC 948/BC-UBND Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

PL

9

 BC 950/BC-UBND Kết quả triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Báo cáo

10

 BC 962/BC-UBND Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

 

11

 BC 964/BC-UBND Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

12

 BC 980/BC-UBND Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6

Báo cáo

PL

13 BC 1003/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên giải trình lần thứ nhấtBáo cáo
14 BC 1027/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Báo cáo
15 BC 979/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyệnBáo cáo
16 BC 981/BC-UBND Tình hình công tác năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk HàBáo cáo
17 BC 1076/BC-UBND  Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện trong năm 2022Báo cáo
PB
PB1
18 BC 1077/BC-UBND Tiếp thu, giải trình nội dung thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện trình Kỳ họp 7 HĐND huyệnBáo cáo
19 BC 997/BC-UBND Kết quả sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2023 và phương hướng sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk HàBáo cáo
PB
20 BC 965 /BC-UBND Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2023Báo cáo
PL
21 BC 968 /BC-UBND  Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Báo cáo
Biểu
22 BC 947 /BC-UBND  Tình hình thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND huyện được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền trong năm 2023Báo cáo
23 BC 956 /BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk HàBáo cáo
PL
PL2
PL3
24 BC 961 /BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024Báo cáo
25 BC 966 /BC-UBND Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữa tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk HàBáo cáo
26 Dự thảo NQ Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024DT NQ
Biểu
27

Dự thảo NQ Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp)ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà

DTNQ
PL
28 Dự thảo NQ Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 DTNQ
Biểu
29  PA phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2024PA
Biểu PA
30 Dự thảo NQ Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn ĐTPT nguồn phân cấp ngân sách huyện năm 2023 (đợt 5)DTNQ
PL
31 Dự thảo NQ Về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện ĐăkDTNQ
Biểu
32 BC 1086/BC-UBND Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện về các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VIBáo cáo
PL
PL
PL
33 BC 1083/BC-UBND Tình hình công tác năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk HàBáo cáo
34 BC 1076/BC-UBND Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện trong năm 2022Báo cáo
PL1
PL2

IV

 Các văn bản cơ quan ngành dọc

 

1

 BC 03/BC-HT về CT tham gia xét xử các vụ án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của đoàn hội thẩm nhân dân

Báo cáo

2

 BC 56/BC-TA về tổng kết CT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của tòa án nhân dân huyện Đăk Hà

 

 

3

 BC 98/VKS về CT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 

Báo cáo

4

 BC 826/BC-CCTHADS về kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo

V

 Dự thảo Nghị quyết

 

1

 Dự thảo NQ Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

FILE NQ

2

 Dự thảo NQ V/v thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

DTNQ

3

 Dự thảo NQ Về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2023

DTNQ

4

 Dự thảo NQ Về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Hà

DTNQ

Biểu

5

 

 

VI

 UBMTTQ Việt Nam huyện

 

1

 Thông báo 112/TB-MTTQ-UB về hoạt động của MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; tâm tư, nguyện vọng Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo


Tin liên quan