1. Thông tin về Lãnh đạo xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ

Ghi chú

01

Nguyễn Thanh Huyền

Bí thư Đảng uỷ xã

0905.022.274

nthuyen.dakha@kontum.gov.vn

 

02

Nguyễn Đức Ngọc

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã

0935.353.728

ndngoc.dakha@kontum.gov.vn

 

03

Y Sương

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

0985.911.704

ysuong.dakha@kontum.gov.vn

 

04

Lê Ngọc Anh

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN xã

0984.229.045

lnanh.dakha@kontum.gov.vn

 

05

Nguyễn Đức Hiệp

UVBTV, Trưởng Công an xã

0868.455.539

ndhiep.dakha@kontum.gov.vn

 

06

Đoàn Thị Hiền

PCT. UBND xã

0977.624.808

dthien.dakha@kontum.gov.vn

 

07

Phạm Văn Dũng

PCT. UBND xã

0985.236.283

pvdung.dakha@kontum.gov.vn

 

2. Thông tin chung về xã:

Xã Đăk Ngọk được thành lập theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ. Xã có tổng diện tích tự nhiên 3.672,06 ha, có 07 thôn (Đăk Bình, Đoàn Kết, Đăk Lợi, Thanh Xuân, Đăk Xuân, Đăk Kđem, Đăk Tin) trong đó có 03 người dân tộc thiểu số (Thanh Xuân, Đăk Xuân, Đăk Kđem), có 01 thôn đặc biệt khó khăn (Đăk Kđem). Tổng số hộ toàn xã là 1.078 hộ, 4.767 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số 327 hộ (chiếm 30,33%), có 13 dân tộc sinh sống với 07 thôn. Đến cuối năm 2022, hộ nghèo toàn xã là 51 hộ/346 khẩu, chiếm 4,74%; hộ cận nghèo là 38 hộ/204 khẩu, chiếm 3,53%.

- Đảng bộ xã Đăk Ngọk có 12 chi bộ trực thuộc với 222 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ 05 đồng chí. Hiện nay, 04/07 thôn có Bí thư kiêm thôn trưởng; 100% thôn trưởng là đảng viên; có 07/07 thôn trưởng và 02/07 Trưởng ban công tác mặt trận nằm trong chi ủy.

- Tổng số cán bộ, công chức xã là 21 người (Không bao gồm Trưởng Công an xã). Hiện nay, đã được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Người hoạt động không chuyên trách: 06 người.

- Trong những năm qua tình hình phát triển kinh tế của xã có nhiều chuyển biến rõ nét: Tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành năm 2022 đạt 208,278 tỷ đồng; Cơ cấu giá trị sản xuất: Nông - lâm - thủy sản chiếm 73,52%; công nghiệp - xây dựng chiếm 12,60%; thương mại - dịch vụ chiếm 13,88%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,4 triệu đồng/người/năm. Đời sống văn hóa - xã hội của Nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn, hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp, quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Hiện tại xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao; phấn đấu xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2023. Toàn xã có 01 thôn đang đề nghị công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn Đăk Tin); có 01 thôn được công nhận thôn DTTS nông thôn mới năm 2022 (thôn Thanh Xuân). Tiếp tục triển khai xây dựng 02 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu (Đăk Bình, Đoàn Kết) và 01 thôn NTM vùng ĐBDTTS (thôn Đăk Xuân) trong năm 2023.