1. Thông tin lãnh đạo xã: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail công vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Trung

Bí thư Đảng ủy  xã

0397147713

trungnt.dakha@kontum.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Bằng

Phó bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

 

0982109426

nvbang.dakha@kontum.gov.vn

 

3

Nguyễn Quang Thịnh

PBT Đảng ủy, CT UBND xã

0911358068

nqthinh.dakha@kontum.gov.vn

 

 

4

Y Chiên

PCT UBND xã

0392487479

ychien.dakha@kontum.gov.vn

 

5

Đào Văn Thiêm

Trưởng Công an xã

0982179099

thiemdv.dakha@kontum.gov.vn

 

 

Các đồng chí lãnh đạo UBND xã của đơn vị

 

1

Nguyễn Quang Thịnh

PBT Đảng ủy, CT UBND xã

0911358068

nqthinh.dakha@kontum.gov.vn

 

 

2

Y Chiên

PCT UBND xã

0392487479

ychien.dakha@kontum.gov.vn

 

3

Trần Văn Tâm

PCT UBND xã

0986601573

vantam_dakla@yahoo.com.vn

 

         2. Thông tin chung xã Đăk La:

        Đăk La là một xã nằm ở phía Tây Nam của huyện Đăk Hà, cách trung tâm huyện 10 km về phía Nam. Phía bắc giáp xã Ngọc Wang, phía nam giáp xã Ngọk Bay Thành Phố Kon Tum; Phía đông giáp xã Ngọc Réo; phía tây giáp xã Hà Mòn tổng diện tích đất tự nhiên là 5.056,18 ha, giao thông đi thuận lợi các con đường đã được quan tâm đầu tư bê tông hóa. Toàn xã có 10 thôn (có 6 thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số) với tổng số hộ 2.248 hộ với 10.801 nhân khẩu, nữ 5353 nhân khẩu chiếm 49,56% (trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số 1136 hộ với 6456 khẩu, chiếm 59,77% dân số toàn xã, nữ dân tộc 3070, chiếm 57,35 dân số nữ toàn xã); Tôn giáo: 1442 hộ/7177 khẩu, chiếm 66,44% dân số toàn xã. Toàn xã có 130 hộ nghèo chiếm 5,78% và 49 hộ cận nghèo chiếm 2,17%. Thu nhập của Nhân dân chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp.

Đảng bộ xã Đăk La có 17 chi bộ trực thuộc[1], với tổng số 195 đảng viên Trong đó: Đảng viên nữ 88 đồng chí (chiếm 45,12%); đảng viên là người dân tộc thiểu số: 25 đồng chí (chiếm 12,69%); Đảng viên là người có đạo 26 đồng chí (chiếm 13,19%); đảng viên đã nhận Huy hiệu đảng 30, 40, 45, 50, 65 năm tuổi đảng là 13 đồng chí; đảng viên miễn sinh hoạt đảng là 08 đ/c.

Chi bộ có chi ủy 09 chi bộ, có 04/10 thôn Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, chiếm tỷ lệ 40%; thôn trưởng là đảng viên 07/10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 70%.

 

[1] Trong đó có 10 chi bộ thôn, 04 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ Quân sự, 01 chi bộ Y tế; Có 04 Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng (thôn 2,3,4,9); Chi bộ thành lập Chi ủy (1,3,6,9, Quân sự, Mẫu giáo, Lê Đình Chinh, Nguyễn Văn Trỗi, THCS); Thôn trưởng chưa phải Đảng viên (5,6,7).