CÔNG TY CÀ PHÊ 704
Giám đốc:  NGUYỄN VĂN BỂ Điện thoại/Fax:  02603822131 / 02603822106  Địa chỉ trụ sở:  Xã Đăk Ngọk - huyện Đăk Hà - Kon Tum     Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Đọc thêm