1. Trưởng ban: Bà Y Thọ, UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

2. Phó ban: Ông Nguyễn Đình Lê, Phó trưởng phòng Tư pháp, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Ủy viên: Ông Lê Xuân Hưng, HUV, Bí thư Đảng ủy Đăk Mar

4. Ủy viên: Ông A Hờ Khánh, Bí thư Đảng ủy xã NgọkWang

5. Ủy viên: Ông Vũ Ngọc Quang, HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện