1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Quyền, UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

2. Phó trưởng ban: Bà Phạm Thị Điệp, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

3. Ủy viên: Ông Bùi Văn Bằng, Phó Ban dân vận Huyện ủy

4. Ủy viên: Ông Hà Văn Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện

5. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Chiến, HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn