1. Danh sách các đồng chí lãnh đạo xã:

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã:

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Mail công vụ

Ghi chú

01

Phan Hồng Sơn

HUV, BT ĐU, CT, HĐND xã

phson.dakha@kontum.gov.vn

 

02

Y Nhôi

PBT, CN UBKT Đu xã

ynhoi.dakha@kontum.gov.vn

 

03

Phạm Thị Mây

PBT, CT UBND xã

maypt.dakha@kontum.gov.vn

 

04

A Quyết

UVBTV, CT UBMTTQVN xã

aquyet.dakha@kontum.gov.vn

 

05

Võ Quang Thuận

UVBTV, Trưởng Công an xã

vqthuan.dakha@kontum.gov.vn

 

 

Danh sách lãnh đạo UBND xã

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Mail công vụ

Ghi chú

01

Phạm Thị Mây

PBT, CT UBND xã

maypt.dakha@kontum.gov.vn

 

02

A Lin

ĐUV, PCT UBND xã (phụ trách kinh tế)

alin.dakha@kontum.gov.vn

 

03

U Lũy

ĐUV, PCT UBND xã (phụ trách VHXH)

uluy.dakha@kontum.gov.vn

 

 

         2. Giới thiệu về đặc điểm, tình hình địa phương:

Xã Ngọk Réo được thành lập ngày 17/8/1981 chia tách từ xã Đăk Cấm và xã Đăk Ui, thị xã Kon Tum, tỉnh Gia Lai - Kon Tum theo Quyết định số 30/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), gồm có 9 làng (Kon Rôn, Đăk Phía, Kon Braih, Kon Sơtiu, Kon BơBăn, Kon Jong, Kon Krơk, Kon Hơ Drế và Kon Gu) với 286 hộ, 1.675 nhân khẩu, dân tộc DơDră chiếm 100%, Nhân dân có đạo chiếm 66% dân số.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ nơi đây là vùng căn cứ cách mạng thuộc xã Ngok Bờ Dềnh, H16 (huyện Kon Rẫy ngày nay) - là địa bàn có vị trí quân sự khá quan trọng, giữ vai trò cửa ngõ phía Bắc thị xã Kon Tum, làm bàn đạp để đánh ra các vùng khu vực đường 14,  Đắk Tô - Tân Cảnh, Măng Đen, Măng Bút và thị xã Kon Tum. Cán bộ và Nhân dân xã Ngọk Réo có truyền thống đoàn kết, chịu đựng gian khổ, một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ để làm nên những chiến công được sử sách ghi danh.

* Từ năm 1994 đến nay:

Ngày 24/3/1994, huyện Đăk Hà được thành lập, xã Ngọk Réo chuyển địa giới hành chính trực thuộc huyện Đăk Hà. Năm 1996, tách thôn Kon Gu và một phần thôn Kon Sơ tiu để thành lập xã Ngọc Wang.

Từ khi xã trực thuộc Huyện Đăk Hà, mặc dù tạo được hướng phát triển chung trong sự nghiệp đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực, nhưng tại thời điểm này xã còn gặp muôn vàn khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, cũng như cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên và tập trung của Huyện uỷ, HĐND-UBND huyện, sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đơn vị huyện, sự đoàn kết thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự thay đổi nhận thức trong các tầng lớp nhân dân đã hình thành được nền tảng kinh tế - xã hội để đưa xã Ngọk Réo từng bước phát triển:

Xã Ngọk Réo có tổng diện tích tự nhiên 10.715 ha, trên địa bàn xã có 7 thôn, với 1.179 hộ, 5.502 nhân khẩu, dân tộc thiểu số chiếm 99%, nhân dân có đạo chiếm 68% dân số. Nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp.

+ Về phát triển kinh tế: Năm 1994, trên địa bàn xã có 58,7 ha lúa nước hai vụ, 281 ha cây mỳ, 70 ha cây bắp, 33 ha cây bời lời, đàn trâu bò lên đến 779 con; nền kinh tế còn khó khăn, để giải quyết bài toán đói, nghèo thường xuyên xảy ra trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện về thâm canh cây lúa nước, xã đã tập trung chỉ đạo cải tạo đồng ruộng, mở rộng diện tích, thâm canh tăng năng suất. Kết quả đã mở rộng diện tích cây lúa nước hiện nay là 142 ha, tăng 83,3 ha so với năm 1994, đưa bình quân lương thực đầu người đạt 353,4kg/người/năm, cơ bản giải quyết tình trạng hộ đói liên miên trên địa bàn.

+ Về văn hoá - xã hội: Công tác giáo dục - đào tạo là yếu tố quyết định nguồn nhân lực của xã, vượt qua những khó khăn từ những ngày đầu thành lập xã với hệ thống trường lớp chỉ có 5 phòng học tranh, tre, nứa lá đóng tại làng Kon Bơ Băn, số học sinh khoảng gần 200 em. Đến nay mạng lưới trường, lớp được xây dựng kiên cố ở cả 03 cấp học. Trên địa bàn xã có 04 trường học với 52 phòng học kiên cố và bán kiên cố, có 1.654 em học sinh, 75 giáo viên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chiếm 100% và trên chuẩn 58,3%, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2005 và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015, trường Tiểu học Trần Quốc Toản đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

+ Về lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Ngọk Réo chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, công an viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tổ chức phát động, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

+ Về xây dựng hệ thống chính trị:

Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với công tác phát triển đảng viên. Toàn Đảng bộ có 190 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc, tăng 139 đảng viên và 04 chi bộ so với năm 1994. Không còn thôn làng, tổ chức trắng đảng viên.