CÔNG TY CÀ PHÊ ĐĂK UY
Giám đốc:  NGUYỄN CAO BIỀN Điện thoại/Fax:  02603922045-392201 / 02603922009 Địa chỉ trụ sở: Số 92, thôn Thống Nhất - xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà - Kon Tum  Email: dauy1.8gmail.com Văn phòng HĐND - UBND ...
Đọc thêm
CÔNG TY CÀ PHÊ 734
Giám đốc:  LÊ VĂN THÁI Điện thoại/Fax:  02603822353/02603822015 Địa chỉ trụ sở:  Thôn 3, xã Đắk Mar - huyện Đăk Hà - Kon Tum Email: vinacafe734@gmail.com Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Đọc thêm
CÔNG TY CÀ PHÊ 704
Giám đốc:  NGUYỄN VĂN BỂ Điện thoại/Fax:  02603822131 / 02603822106  Địa chỉ trụ sở:  Xã Đăk Ngọk - huyện Đăk Hà - Kon Tum     Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Đọc thêm
CÔNG TY CÀ PHÊ 731
  Giám đốc:  PHẠM VĂN THĂNG Điện thoại/Fax:  02603822122 / 02603822010 Địa chỉ trụ sở:  Số 35, đường Quang Trung - thị trấn Đắk Hà - huyện Đăk Hà - Kon Tum Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Đọc thêm