A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã Đăk Mar khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng Nhân dân xã Đăk Mar tổ chức Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân xã khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

     

Quang cảnh kỳ họp 

  Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đạt hơn 2.660 héc ta, đạt 92,7% so với kế hoạch HĐND xã giao. Tổng đàn gia súc là 3.768 con, đạt 83.16% kế hoạch. Đến nay toàn xã có 03 sản phẩm được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận. Tổng thu ngân sách địa phương đến 31/5/2024 là hơn 3 tỷ đồng, tổng dư nợ từ nguồn ngân hàng chính sách xã hội đến tháng 6/2024 52.322 triệu đồng với trên 1.563 lượt hộ vay. Thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đến nay xã Đăk Mar đã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, 03 Thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, 2 thôn  được công nhận đạt chuẩn thôn NTM vùng ĐBDTS.

      Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND xã tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 26-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vữngthông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2025 và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2023 và phương Phân bổ chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang năm 2024.

 


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan