A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo số điện thoại đường dây nóng về an toàn thực phẩm

Ngày 18/6/2024, Sở Y Tế tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2329/SYT-ATTP thông báo số điện thoại đường dây nóng về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tổng số đường dây nóng trên địa bàn tỉnh là 199 (tuyến tỉnh 12, tuyến huyện 46, tuyến xã 141), cụ thể:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại đường dây nóng

Tuyến tỉnh

Tuyến huyện

Tuyến xã

I

Sở Y tế

 

 

 

 

1

Sở Y tế

 

0965021515

x

 

 

2

Võ Văn Thanh

Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh - Giám đốc

Sở Y tế

0814709999

x

 

 

3

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

02603916897

x

 

 

4

Nguyễn Văn Thịnh

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

0914059206

x

 

 

II

Sở Công Thương

 

 

 

 

5

Lê Như Nhất  

Giám     đốc     Sở

Công Thương 

0905.117.722

x

 

 

6

Võ Ngọc An  

Chánh Thanh tra Sở 

0905.397.577

x

 

 

7

Võ Thị Bích Hạnh  

Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp và Kỹ thuật – An toàn – Môi trường 

0988.269.299

x

 

 

8

Mai Quốc Phương  

Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp và

Kỹ thuật – An toàn – Môi

trường 

0988.952.018

x

 

 

9

Phòng Quản lý Công nghiệp và

Kỹ thuật – An toàn

– Môi trường  

 

02603.503.983

x

 

 

 

III

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Phòng Thanh tra – Pháp chế thuộc Chi cục Quản lý Chất lượng Nông

Lâm sản và Thuỷ

sản  

 

02603.861.164

x

 

 

11

Trần Thị Hảo

Chuyên viên Chi cục Quản lý Chất lượng

Nông

0372. 099. 573

x

 

 

IV

Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum

12

Nguyễn Công Thành Tiên

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

0905.172.752

x

 

 

13

Ngụy Đình Phúc

Đội trưởng Đội Quản Lý thị trường số 1

0389.997.299

 

x

 

14

Dương Quang Vinh

Đội trưởng Đội Quản Lý thị trường số 2

0905.317.779

 

x

 

15

Trần Ngọc Thành

Đội trưởng Đội Quản Lý thị trường số 3

0972.058.150

 

x

 

V

Ủy ban nhân dân huyện ĐăkGlei

16

Y Thanh

 

Chủ tịch UBND huyện

0985.578.005

 

x

 

17

Đỗ Sum

 

Phó      Chủ             tịch UBND huyện

0914.167.129

 

x

 

18

Đinh Thị Ái Nhung

 

Trưởng Phòng Y tế huyện

0904.453.041

 

x

 

19

Nguyễn           Minh

Thành

Giám đốc TTYT huyện

0914.049.632

 

x

 

20

Đinh Quốc Tú

 

Phụ trách khoa

ATTP-YTCC-

DD            TTYT

huyện

0373.194.079

 

x

 

21

Đinh Xuân Hoà

 

Trưởng             Phòng NN&PTNN

huyện

0905.250.557

0975.422.797

 

 

x

 

22

Nguyễn Văn Tứ

 

Trưởng Phòng 

Kinh tế-Hạ tầng 

0978.687.297

 

x

 

23

A Hùng

Phó    Chủ    tịch

0979.054.986

 

 

x

 

 

 

UBND thị trấn

 

 

 

 

24

Nguyễn Minh Tiến

Trạm        trưởng

Trạm  Y tế Thị

trấn

0961.059.377

 

 

x

25

Phạm Khắc Nghĩa

 

Phó Chủ tịch UBND xã Đăk

Pek

0969.655.558

 

 

x

26

Đỗ       Thị       Kim

Phượng

Trạm        trưởng

Trạm  Y tế xã

Đăk Pek

0976.047.999

 

 

x

27

Hoàng Văn Bản

Phó     Chủ    tịch

UBND Đăk Man

0972.086.377

 

 

x

28

Lê Đức Biên

Trạm        trưởng

Trạm  Y tế Đăk

Man

0973.080.644

 

 

x

29

A Mon

Phó     Chủ    tịch

UBND Đăk Plô

0976.746.175

 

 

x

30

A Tư

Trạm        trưởng

Trạm  Y tế Đăk

Plô

0977.231.552

 

 

x

31

Kring Quỳnh Trang

Phó     Chủ    tịch

UBND          Đăk

Nhoong

0974.037.799

 

 

x

32

Lê Huy Thanh

Trạm        trưởng

Trạm  Y tế Đăk

Nhoong

0987.942.175

 

 

x

33

A Thuận

Phó     Chủ    tịch

UBND          Đăk

Kroong

0832.956.799

 

 

x

34

Đỗ Huy Dũng

Trạm        trưởng

Trạm  Y tế Đăk

Kroong

0984.582.355

 

 

x

35

Y Quyên

Phó     Chủ    tịch

UBND Đăk Môn

0988.949.593

 

 

x

36

Võ Thị Kim Loan

Trạm        trưởng

Trạm  Y tế Đăk

Môn

0974.840.770

0395.893.400

 

 

x

37

Trần Thuỳ Dương

Phó     Chủ    tịch

UBND          Đăk

Long

0986.958.597

 

 

x

38

Lê Doãn Lộc

Trạm trưởng Trạm  Y tế Đăk

0983.155.577

 

 

x

 

 

 

Long

 

 

 

 

39

Xiêng Var Thiên

   Phó    Chủ    tịch

  UBND          Đăk

Choong

0964.427.180

 

 

x

40

Thái Thị Mai

  Trạm        trưởng

Trạm  Y tế Đăk

Choong

0394.090.250

 

 

x

41

A Cẩm

Phó Chủ tịch UBND Mường

Hoong

0975.018.447

 

 

x

42

A Thiên

  Trạm        trưởng

Trạm  Y tế xã

Mường Hoong

0978.427.500

0366.658.827

 

 

x

43

A Hiêng

   Phó    Chủ    tịch

  UBND        Ngọc

Linh

0988.757.081

 

 

x

44

Cao Văn Dư

  Trạm        trưởng

Trạm  Y tế xã

Ngọc Linh

0979.183.978

 

 

x

VI

Ủy ban nhân dân huyện ĐăkTô

45

Tô Văn Cường  

Trưởng Phòng Y

tế huyện 

0914.090.833

 

x

 

46

Võ Công Thành

   Công           chức

UBND xã Ngok Tụ

0977.540.248

 

 

x

47

A Thái

Phó chủ tịch UBXN xã Tân

Cảnh

0935.889.356

 

 

x

48

Mai Trầ

Hảo

n Thanh

Phó chủ tịch UBXN xã Diên

Bình

0967.937.045

 

 

x

49

Nguyễn Trọng

Quốc

Công chức UBXN xã Tân

Cảnh

0377.503.709

 

 

x

50

Trần Hương Viên

   Phó     chủ     tịch

UBXN thị trấn Đăk Tô

0967.494.914

 

 

x

VII

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

51

UBND huyện Sa

Thầy

 

02603.821 103

 

x

 

52

Trung tâm Y tế huyện

 

0964.831.515

 

x

 

53

A Tứk

   Phó          trưởng

phòng Y tế

0986.382.689

 

x

 

 

54

Hoàng Văn Hào

Trưởng      phòng

Kinh tế Hạ tầng

0989. 805.777

 

x

 

55

A Plưng

Trưởng             phòng NN&PTNT

0987.092.107

 

x

 

56

Đinh Ngọc Phước

Phó giám đốc Trung tâm Y tế

0984.730.913

 

x

 

57

Đinh Trọng Lịch

Chủ tịch UBND xã Ya Ly

0985.911.197

 

 

x

58

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Phó chủ tịch UBND Thị Trấn

0984.627.987

 

 

x

59

Y Phin

Chủ tịch UBND xã Ya Tăng

0397.053.273

 

 

x

60

Nguyễn Thị Tuyết Oanh

Phó chủ tịch UBND xã Sa

Bình

0372.305.367

 

 

x

61

Nguyễn Văn Niệm

Chủ tịch UBND xã Sa Nghĩa

0962.741.624

 

 

x

62

Mai Nhữ Nam

Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi

0978.075.002

 

 

x

63

Phạm Hồng Việt

Chủ tịch UBND xã Hơ Moong

0969.737.313

 

 

x

64

Nguyễn         Quang

Thắng

Chủ tịch UBND xã Mô Rai

0966.346.677

 

 

x

65

Dương             Thanh Tùng

Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr

0934.965.235

 

 

x

66

Vũ Đình Dũng

Chủ tịch UBND xã Sa Sơn

0979.707.246

 

 

x

67

Lê Thị Thu Nhạn

Chủ tịch UBND xã Sa Nhơn

0973.313036

 

 

x

VIII

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

68

Nguyễn            Viết

Thông

Phó      Trưởng phòng Y tế thành phố

0392.234.589

 

x

 

69

Ngô Văn Duy

Trung tâm Y tế thành phố

0886.835.115

 

x

 

70

Võ Tấn Dương

Trung tâm Y tế thành phố

0905.862.186

 

x

 

71

Nguyễn           Tuấn

Phước

Phó      Trưởng phòng Kinh tế thành phố

0941.356.778

 

x

 

72

Lê Thị Hồng Liên

Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1

0767.146.555

 

x

 

73

Đội Quản lý thị trường số 1

 

02603.915.824

 

x

 

74

Nguyễn Đức Ngọ

Phó    Chủ    tịch

UBND P. Quyết Thắng

0982 302 579

 

 

x

 

75

Lê Lụa

Phụ Trách Trạm

Y tế P. Quyết Thắng

0974.777.141

 

 

x

76

Phạm Thị Tố Loan

Phó Chủ tịch UBND P. Quang Trung

0975.236.777

 

 

x

77

Phạm Nhật Duy

Trưởng Trạm Y tế P. Quang

Trung

0819.111.616

 

 

x

78

Nguyễn Ngọc Tú

Phó     Chủ    tịch

UBND P. Thống Nhất

090.199.0568

 

 

x

79

A Ngôn

Trưởng Trạm Y tế P. Thống Nhất

0979.512.608

 

 

x

80

Phùng Thị Y Thảo

Phó      Chủ             tịch UBND P. Thắng Lợi

0903.564.539

 

 

x

81

02603.864.347

 

 

x

82

Nguyễn Văn Hải

Trưởng Trạm Y tế P. Thắng Lợi

0985.749.790

 

 

x

83

02603.868.191

 

 

x

84

Hồ Thị Mỹ Lệ

Phó          Trưởng

Trạm       Y       tế

Phường Duy Tân

0974.568.380

 

 

x

85

Hồ Thị Mỹ Trang

Nhân viên Tram

Y     tế     Phường

Duy Tân

0978.033.774

 

 

x

86

Phan Bá Dần

Phó     Chủ    tịch

UBND             P.

Trường Chinh

0965.726.456

 

 

x

87

Lê Thị Kim Phô

Trưởng Trạm Y tế P. Trường Chinh

0914.763.934

 

 

x

88

Trịnh Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Phường        Ngô

Mây 

0935.815.533

 

 

x

89

Nguyễn Thúy Hà

Phó          Trưởng

Trạm       Y       tế

Phường        Ngô

Mây

0369.906.625

 

 

x

90

A Thoan

Trạm       Y       tế

Phường Lê lợi

0976.229.275

 

 

x

91

02603.815.197

 

 

x

92

Hà Thị Dung

Trạm Y tế P.

Trần Hưng Đạo

0974.985.081

 

 

x

93

0363.321.060

 

 

x

94

Trần Thị Long

Phó     Chủ    tịch

UBND             P.

Nguyễn Trãi

0986.620.466

 

 

x

95

Phan Thị Kim Lan

Trạm Y tế P.

Nguyễn Trãi

0394.899.521

 

 

x

96

Nông Hồng Công

Chủ tịch UBND

0905.992.703

 

 

x

 

 

 

Xã Vinh Quang

 

 

 

 

97

Đặng Dũng

Phó Chủ tịch UBND Xã Vinh Quang

0935.077.718

 

 

x

98

Nguyễn           Thị             Mỹ Dung

Phó Chủ tịch UBND Xã Vinh Quang

0935.922.468

 

 

x

99

Y Thoach

Phụ Trách Trạm Y tế Xã Vinh Quang

0349.627.325

 

 

x

100

Phan Quốc Dũng

Chủ tịch UBND Xã Ngọk Bay

0901.934.081

 

 

x

101

Phạm     Thị     Thúy

Diễm

Phó     Chủ    tịch

UBND Xã Ngọk Bay

0985.188.879

 

 

x

102

Nàng Xuân Den

Trưởng Trạm Y tế Xã Ngọk Bay

0383.057.870

 

 

x

103

Nguyễn           Đình

Nhiên

Chủ tịch UBND Xã Kroong

0989.811.000

 

 

x

104

Trần Quốc Tuấn

Phó     Chủ    tịch

UBND            Xã

Kroong

0931.641.119

 

 

x

105

Piokhuok

Trưởng Trạm Y tế Xã Kroong

0979.031.186

 

 

x

106

Y Hlẽoh

Phó     Chủ    tịch

UBND            Xã

ĐăkBlà

0375.338.195

 

 

x

107

Nguyễn văn Thiệu

Trưởng Trạm Y tế Xã ĐăkBlà

0984.949.437

 

 

x

108

02603.862.080

 

 

x

109

Lê Thị Vinh

Phó     Chủ    tịch

UBND Xã Đăk Cấm

0389.528.279

 

 

x

110

A Duy

Trưởng Trạm Y tế Xã Đăk Cấm

0336.995.346

 

 

x

111

Y Khiêm

Phó     Chủ    tịch

UBND            Xã

Đăkrơva

0382.453.855

 

 

x

112

Y Tri

Trưởng Trạm Y tế Xã Đăkrơva

0978.021.000

 

 

x

113

Đào Văn Chinh

Chủ tịch UBND Xã ChưHreng

0905.281.299

 

 

x

114

Y Lá

Phó     Chủ    tịch

UBND            Xã

ChưHreng

0333.374.705

 

 

x

115

Trương Thúy Loan

Trưởng Trạm Y tế Xã ChưHreng

0905.740.889

 

 

x

116

Phạm Văn Pháp

Chủ tịch UBND

Xã Hòa Bình

0384.602.099

 

 

x

117

Đỗ Thi Trang Nhã

Phó     Chủ    tịch

UBND Xã Hòa

0978.489.829

 

 

x

 

 

 

Bình

 

 

 

 

118

A Yưm

Trưởng Trạm Y tế Xã Hòa Bình

0945.717.580

 

 

x

119

Trần    Thị    Thanh

Thúy

Chủ tịch UBND Xã Đoàn Kết

0982.000.259

 

 

x

120

Lê Thị Ngọc Lan

Phụ Trách Trạm

Y tế Xã Đoàn

Kết

0984.082.620

 

 

x

121

Uông Thị Trang

Phó Chủ tịch UBND Xã Ia

Chim

0388.993.210

 

 

x

122

Y Út

Phó          Trưởng

Trạm Y tế Xã Ia Chim

0383.191.326

 

 

x

123

Huỳnh Đăng Nguyễn

Chủ tịch UBND

Xã Đăk Năng

0827.036.789

 

 

x

124

Nguyễn Thị Mai

Phó Chủ tịch UBND Xã Đăk Năng

0384.294.049

 

 

x

125

A Phiếu

Phó Chủ tịch UBND Xã Đăk Năng

0976.729.008

 

 

x

126

Y Thủy Tiên

Trưởng Trạm Y tế Xã Đăk Năng

0983.011.122

 

 

x

IX

Uỷ ban nhân dân huyện IaHDrai

127

Hoàng            Trọng

Quảng

Phó Chánh văn phòng HĐNDUBND huyện

0986956217

 

x

 

128

Võ Văn Quang

Giám đốc Trung tâm y tế

0972629038

 

x

 

129

Nguyễn Trọng Quý

Chuyên             trách ATTP huyện

0329233778

 

x

 

130

Nguyễn Phú An

Phó trưởng phòng NN-

PTNT

0976810868

 

x

 

131

Chế Hồng Quyền

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0968.423.679

 

x

 

132

Nguyễn           Ngọc

Quang

Chủ tịch UBND xã Iadom

0984582001

 

 

x

133

Trương Văn Hoàng

Chủ tịch UBND

xã Ia Tơi

0387025688

 

 

x

134

Nguyễn Thị Thuận

Chủ tịch UBND

xã Ia Đal

0969485227

 

 

x

135

UBND xã Ia Đal

 

02603547799

 

 

x

X

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plong

136

Phạm Văn Thắng

Phó      chủ             tịch huyện

09852222268

 

x

 

 

137

Nguyễn Trường

Nhật

Trưởng

Kinh tế tầng

Phòng và hạ

0974395953

 

x

 

138

Võ Đình Tâm

Phó phòng

nghiệp v

triển nông thôn

trưởng

Nông à phát

 

0976360655

 

x

 

139

Quách Hữu Nam

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 

0983652441

 

x

 

140

Võ Thị Nở

  Trưởng       Khoa

ATTP-YTCCDD

0976889823

 

x

 

141

A Thoak

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã Đăk Nên

0368308748

 

 

x

142

Đinh Thị Lan

Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Măng Đen

0394857600

 

 

x

143

Hoàng Đình Chinh

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã

Hiếu

0335677478

 

 

x

144

Nguyễn Thị Tuất

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã Đăk Ring

0326252378

 

 

x

145

Y Đào

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã Măng Bút

0382442205

 

 

x

146

Đinh Thị Hồng

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã Ngọc Tem

0329695107

 

 

x

147

Hoàng Thị Oanh

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã Măng Cành

0368330336

 

 

x

148

Đinh Thị Thương

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã Đăk Tăng

0376384109

 

 

x

149

  Nguyễn              Thị

Trường Thi

  Trạm        trưởng

Trạm Y tế xã Pờ Ê

0972752509

 

 

x

XI

Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy

150

Nguyễn Trung Hưng

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy

0945626301

 

x

 

151

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trạm Y tế xã Đăk Pne

0364456505

 

 

x

 

152

A Hoăn

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Re

0987387157

 

 

x

153

Y Mai

Phòng           Khám

ĐKKV Đăk Rve

0988272012

 

 

x

154

Trần Thị Mai Hội

Trạm Y tế xã Đăk Ruồng

0975362408

 

 

x

155

Đỗ Thị Hạ

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Lung

0976329647

 

 

x

156

Nguyễn     Thị    Thủy

Tiên

Trạm Y tế xã Tân Lập

0706032784

 

 

x

157

Mai Trọng Bình

Trạm Y tế xã Đăk Kôi

0972037059

 

 

x

XII

Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc hồi

158

Y Hồng Loan

Trưởng phòng Y

tế

0260.3504.242

 

x

 

159

Trần Thanh Tùng

Chủ tịch xã Đăk Ang

0983576815

 

 

x

160

Hiêng Lăng Thắng

Chủ tịch xã Đăk Dục

0382816768

 

 

x

161

Xiêng Lăng Khánh

Chủ tịch xã Đăk Nông

0966253617

 

 

x

162

Nguyễn Thị Ngọc

Hiếu

Phó Chủ tịch xã

Đăk Xú

02603.504.277

 

 

x

163

Võ Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch xã Pờ Y

0365086881

 

 

x

164

Nguyễn Hữu Bảng

Chủ tịch xã Sa Loong

02603.504.279

 

 

x

165

Ngô Tấn Quyết

Chủ tịch xã Đăk Kan

02603500968

 

 

x

166

Trần Sỹ Hải

Chủ tịch thị trấn Plei Kần

02603.504.238

 

 

x

XIII

Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông

167

Võ Trung Mạnh

 

Chủ tịch UBND huyện

0905.278.473

 

x

 

168

Phạm Xuân Quang

 

Phó    Chủ     tịch UBND huyện

0975.371.166

 

x

 

169

  Nguyễn         Thanh

Ngọc

 

Trưởng Phòng Y tế huyện

0976.869.075

 

x

 

170

Đinh Thành Hải

Phó Giám đốc

0963.888.779

 

x

 

 

 

 

TTYT huyện

 

 

 

 

171

Dương Thái Khoa

 

Trưởng             Phòng NN&PTNN

huyện

0905.992.283

 

x

 

172

Hà Duy Cường

 

Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện

0935.856.199

 

x

 

173

Ngụy Đình Phúc

 

Đội Quản lý Thị trường số 02

0389.997.299

 

x

 

174

Dương Đăng Khoa 

 

Chủ tịch UBND xã Đăk Hà

0981.170.979

 

 

x

175

Trần Thanh Hoàng 

 

Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan

0969.148.768

 

 

x

176

Bùi Thế Toàn 

 

Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông

0979.419.839

 

 

x

177

Nguyễn Văn Bền 

 

Chủ tịch UBND xã Đăk Sao

0988.584.279

 

 

x

178

Nguyễn         Thanh

Thuỷ 

 

Chủ tịch UBND xã Đăk Na

0977.168.222

 

 

x

179

Nguyễn Cửu Thắng 

 

Chủ tịch UBND xã Măng Ri

0965.726.699

 

 

x

180

Y Hoa 

 

Chủ tịch UBND xã Tê Xăng

0973.068.013

 

 

x

181

 

Nguyễn Minh Bình

 

Chủ tịch UBND xã Ngọc Lây

 

0989.618.253

 

 

x

182

Phạm Duy Sinh

 

Chủ tịch UBND xã Văn Xuôi

0984.244.972

 

 

x

183

Ngô Văn Cường 

 

Chủ tịch UBND xã Ngọc Yêu

0986.259.368

 

 

x

184

Tiêu Viết Trinh

 

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông

0399.087.035

 

 

x

XIV

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà

185

Phạm Thị Thương

PCT-        UBND

huyện Đăk Hà

02603501139

 

x

 

186

Lê Văn Mạnh

Phụ trách lĩnh vực Y tế. VP-

0905672889

 

x

 

 

 

HDND              và

UBND huyện

 

 

 

 

187

Nguyễn Hồ Định

Phó Giám đốc

0986805977

 

x

 

 

188

Võ Văn Tài

Trưởng khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng - Dinh dưỡng

0903578929

 

x

 

189

Y Thùy

Trưởng Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà

0968173339

 

 

x

190

Trần Thị Dung

Trưởng Trạm Y

tế xã Đăk La

0978185170

 

 

x

191

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Trưởng Trạm Y tế xã Hà Mòn

0987318702

 

 

x

192

A Dưỡng

Trưởng Trạm Y tế xã Ngọk Wang

0389670874

 

 

x

193

U Loại

Trưởng Trạm Y tế xã Ngọk Réo

0398766247

 

 

x

194

U Huy

Trưởng Trạm Y

tế xã Đăk Ui

0347393983

 

 

x

195

Y Sang

Trưởng Trạm Y tế xã Đăk Ngọk

0976850049

 

 

x

196

Nguyễn Thị Nga

Trưởng Trạm Y tế xã Đăk Mar

0382573325

 

 

x

197

Nguyễn           Văn Khanh

Trưởng Trạm Y

tế xã Đăk Hring

0905778431

 

 

x

198

Y Bả

Trưởng Trạm Y

tế xã Đăk Pxy

0398101343

 

 

x

199

Đoàn Thị Phương Thảo

Trưởng Trạm Y tế xã Đăk Long

0962188763

 

 

x


Tin liên quan