A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm tại xã Đăk Hring

Ngày 08/7, đồng chí Lưu Duy Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng BCĐ thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CVĐ tại xã Đăk Hring. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Quyền - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện.

Kiểm tra thực hiện CVĐ làm thay đổi nếp nghĩ cách làm tại thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring

Xã Đăk Hring có tổng diện tích tự nhiên 6.777 hecta với tổng dân số trên 10.140 người. Trong đó, người đồng bào DTTS chiếm 53% dân số toàn xã.

Triển khai thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cuộc vận động đến với người DTTS. Lồng ghép nhiều nguồn lực từ Trung ương, địa phương và huy động các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội với tổng kinh phí trên 4 tỷ 679 triệu đồng. Qua đó, hỗ trợ triển khai 14 mô hình phát triển kinh tế vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp... cho 492 hộ DTTS nghèo, cận nghèo tham gia. Đồng thời, chú trọng nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người DTTS.

BCĐ thực hiện CVĐ làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào DTTS huyện kiểm tra tại thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring

Kết quả đến nay, xã có 100% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo được tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc vận động; 63,4% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, phong tục không còn phù hợp, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; 57% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất; 44% Hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; Trên 20,5% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo thoát nghèo, thoát cận nghèo. Đáng chú ý, có nhiều hộ đồng bào DTTS đã tham gia vào các tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm thúc đẩy chuyển giao tiến bộ KHKT, ứng dụng Công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập.

BCĐ thực hiện CVĐ làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào DTTS huyện kiểm tra mô hình chăn nuôi ho sọc dưa

Qua kiểm tra thực tế kết quả triển khai cuộc vận động tại thôn Đăk Kang Yốp, và thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm tại thôn Tân Lập A, đồng chí Lưu Duy Khanh đề nghị Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền các nội dung cuộc vận động. Trong đó, cấp ủy cơ sở cần quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, điều kiện kinh tế - xã hội, tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân tại các khu dân cư để triển khai các mô hình một cách thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, có tính bền vững. Lồng ghép, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững; các dự án, chính sách an sinh xã hội của Trung ương và các chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân triển khai các mô hình giảm nghèo.

BCĐ thực hiện CVĐ kiểm tra mô hình trồng dâu nuôi tằm tại thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, lựa chọn các hình thức triển khai đối với đoàn viên, hội viên đảm bảo tính khả thi, bền vững. Vận động kết hợp với các giải pháp hỗ trợ người DTTS tham gia các tổ hợp tác, HTX nhằm tạo mối liên kết, trao đổi kinh ngiệm, chuyển giao công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đời sống văn hóa mới.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan