Ban dân tộc tỉnh làm việc tại huyện Đăk Hà
Ban dân tộc tỉnh làm việc tại huyện Đăk Hà
Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã lãm việc tại huyện Đăk Hà về rà soát, bổ sung, thuyết minh các số liệu có liên quan đến việc thực hiện chính sách đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Đọc thêm
Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách dân tộc
Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách dân tộc
UBND huyện Đăk Hà và UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trong thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn.
Đọc thêm
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đăk Tiêng K’lah
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đăk Tiêng K’lah
Ngày 05/11, Cán bộ và nhân dân thôn Đăk Tiêng K'Lah, xã Đăk La tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại cơ sở. Biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình, cá nhân ...
Đọc thêm
Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới
Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới
Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới, huyện Đăk Hà đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới tại xã Ngọc Réo và xã Đăk Pxy.
Đọc thêm