Tiêu đề văn bản tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
Số hiệu 1405/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan